نوشته

هیچ تصویر یافت

مسابقات فرمول یک باکو

برگزاری مسابقات فرمول یک جایزه بزرگ اروپا در کشور آذربایجان شهر ب...

By eminur1610
هیچ تصویر یافت

بزرگراه های آذربایجان

باکو گشت بزرگراها و مبادی ورودی آذربایجان با توجه به اینکه مدت کو...

By eminur1610
هیچ تصویر یافت

پدر آذربایجان نوین

باکو گشت پدر آذربایجان نوین قبل از آنکه به شما رهبران کشور آذربایج...

By eminur1610
هیچ تصویر یافت

ریس جمهور آذربایجان

 باکو گشت : الهام حیدر اوغلو علی‌اف  (متولد ۲۴ دسامبر ۱۹۶۱، باکو) ر...

By eminur1610
هیچ تصویر یافت

رستورانهای باکو

باکو گشت  رستورانهای باکو : در رابطه با غذا و رستوران و تنوع غذایی ...

By eminur1610