نوشته

رستوران نار و شراب

باکو گشت : رستوران نار و شراب  در باکو در نزدیکی شهر و کنار ساحل چند...

By eminur1610
هیچ تصویر یافت

آتشکده ی سورخانی باکو

تور باکو : آتشکده باکو بنایی مانند قلعه در منطقه ی سورخانی شهر باک...

By eminur1610