نوشته

هیچ تصویر یافت

کنسرت رویا

باکو گشت : باکو ( آذربایجان ) در تاریخ ۲۹ ماه جاری یا ۸ مرداد ۹۵ میزب...

By eminur1610
هیچ تصویر یافت

Serdar Ortaç کنسرت

در تاریخ ۳۰ تیر ماه مصادف با ۲۰جولای کنسرت خواننده مشهور ترک در با...

By eminur1610