نوشته

هیچ تصویر یافت

کنسرت رویا

باکو گشت : باکو ( آذربایجان ) در تاریخ ۲۹ ماه جاری یا ۸ مرداد ۹۵ میزب...

By eminur1610
هیچ تصویر یافت

Serdar Ortaç کنسرت

در تاریخ ۳۰ تیر ماه مصادف با ۲۰جولای کنسرت خواننده مشهور ترک در با...

By eminur1610
هیچ تصویر یافت

مسابقات فرمول یک باکو

برگزاری مسابقات فرمول یک جایزه بزرگ اروپا در کشور آذربایجان شهر ب...

By eminur1610
هیچ تصویر یافت

بزرگراه های آذربایجان

باکو گشت بزرگراها و مبادی ورودی آذربایجان با توجه به اینکه مدت کو...

By eminur1610
هیچ تصویر یافت

پدر آذربایجان نوین

باکو گشت پدر آذربایجان نوین قبل از آنکه به شما رهبران کشور آذربایج...

By eminur1610