تور باکو – آژانس تضمین کیفیت آموزش جدیدی در جمهوری آذربایجان تأسیس خواهد شد. وزارت آموزش و پرورش گزارش داد که این آژانس مطابق با حکم ریاست جمهوری امضا شده در ۲۹ دسامبر تأسیس خواهد شد.

این آژانس بر اساس سازماندهی مجدد وزارت اعتبارات و وزارت آموزش و پرورش ایجاد می شود. آژانس تضمین کیفیت آموزش و پرورش بخشی از وزارت آموزش و پرورش است. سرمایه مجاز آژانس ۱۰۰۰۰۰ منات (۵۸۸۲۳ دلار) است.

طبق این مصوبه به هیئت وزیران دستور داده شده که ساختمان اداری و همچنین برای حل سایر مسائل لجستیکی به آژانس ارائه دهد. به وزارت آموزش و پرورش دستور داده شده است تا ظرف دو ماه ساختار آژانس ، برنامه زمانبندی سمتها و حقوق (شامل افزایش حقوق ، پاداش و سایر پرداختها) را تصویب کند. این آژانس در چارچوب استراتژی دولت برای توسعه آموزش و پرورش اتخاذ شده در سال ۲۰۱۳ تاسیس شده است.

براساس این سند ، کیفیت آموزش و پرورش اولویت استراتژیک اصلی کشور اعلام شده است. در این سند اهداف بهبود سیستم شاخص های سنجش کیفیت آموزش و همچنین جهت تأمین منابع مالی برای افزایش کیفیت آن به منظور شکل گیری یک سیستم آموزشی که از نظر کیفیت و پوشش ، از کشورهای دارای رتبه برتر برخوردار باشد ، تعیین شده است. . آژانس تضمین کیفیت آموزش و پرورش برای دستیابی به این اهداف و ایجاد سیستمی برای اطمینان از آموزش مؤثر که مطابق با الزامات موجود باشد ، ایجاد شده است.

کشور آذربایجان همانند سایر کشورهای پیشرفته و مدرن جهان در رشته و پایه های مختلف دارای دانشگاه و دانشکده های مختلف و متفاوتی است از این جهت برای کسانی که علاقه مند برای ادامه تحصیل در انواع مقاطع تحصیلی هستند میتواند کشور بسیار مناسبی باشد. درباره تحصیل در کشور آذربایجان و جزئیات مربوط به زندگی تحصیلی در باکو می توانید به این صفحه مراجعه فرمایید. تحصیل در آذربایجان