تور باکوباکو در حال آماده شدن برای ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب است که توسط وزارت فرهنگ آذربایجان برگزار می شود. نمایشگاه کتاب از ۲۷ تا ۲۹ سپتامبر در کاخ ورزشی باکو برگزار می شود.

به گزارش باکوگشت، این نمایشگاه به مناسبت ۶۵۰مین سالگرد بزرگداشت عمادالدین نسیمی ، شاعر بزرگ آذربایجانی برگزارمی شود. هدف اصلی این رویداد ترویج عادات خواندن کتاب، آشنایی خوانندگان با انتشارات ملی و خارجی و همچنین ایجاد فرصت های همکاری بین انتشارات ملی و خارجی است.

پیش بینی می شود حدود ۸۱ خانه نشر محلی و ۴۰ انتشارات خارجی ، کتابفروشی ها و سازمان های دیگر از ۲۲ کشور جهان در این نمایشگاه شرکت کنند. در همین زمان ، تعدادی از ارائه کتاب و جلسات امضای کتاب به عنوان بخشی از نمایشگاه کتاب برگزار می شود. ورود به نمایشگاه کتاب رایگان خواهد بود. در طول این رویداد ، ناشران این فرصت را دارند که محصولات چاپی خود را به نمایش بگذارند و بفروشند ، با نویسندگان خارجی و داخلی مذاکره کنند تا درمورد موضوعات مختلف مربوط به صنعت نشر و غیره بحث کنند.

نکته قابل توجه این است که پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب باکو که  در سال ۲۰۱۷ برگزار شد، بیش از ۱۰۰ نمایشگاه ملی و ۴۰ انتشارات خارجی در این نمایشگاه شرکت کردند. به عنوان بخشی از این رویداد ، تعداد زیادی سخنرانی و جلسات ادبی برگزار شد.