باکو گشت : رستوران چنار باکو  میدان ازنفت : این رستوران از قدیمیها و برندهای رستوران در باکو محسوب میشه که شامل بخش رستوران ملل از تایلندی تا نیوزلند بخش بار اژدها بخش بار بامبو و چایخانه و بخش وی آی پی و موسیقی دی جی و زنده تشکیل شده که نسبت به معماری زیبا و فضای جذاب قیمتهای مناسبی هم دارد