باکو گشت اتوبوس های درون شهری : اتوبوسهای بسیار مدرن برای انتقال شهری موجود هست که شما می توانید از دستگاهای مخصوصی که در ایستگاهای مترو و برخی ایستگاهای اتوبوس تعبیه شده کارت شهری برای اتوبوس و مترو خریداری کنید و برای هر بار جا بجایی فقط ۳۰ گپیک که .هر ۱۰۰ گپیک ۱ منات و هر منات حدود ۸۰۰۰ تومن است بپردازید
برای استفاده از اتوبوس یا مترو در باکو میتوانید از باکی کارت (Baki Kart) استفاده کنید که همواره میتوانید از طریق ATM که در سطح شهر و در ایستگاه های اتوبوس و مترو قرار دارد آنرا شارژ کنید.

همه چیز درباره باکو را به صورت کامل با ویدیو و عکسهای روزانه که خودمان هر روز تهیه می کنیم در کانال ما در تلگرام دنبال بفرمایید : @thisisbaki