لغو روادید میان ایران و جمهوری آذربایجان

در جریان سفرامروز دکتر روحانی به باکو روادید یا ویزا لغو شد . بنابر توافق میان روسای جمهور ایران و آذربایجان، از این پس شهروندان دو کشور برای مسافرت به کشورهای یکدیگر نیاز به اخذ ویزا نخواهند داشت