باکو گشت

موزه هنر جمهوری آذربایجان

 موزه هنر امور خارجه آذربایجان یک انبار از آثار هنر آغاز از دوره باستان تا زمان حاضر است. انواع هنر به طور کامل در اینجا نشان داده است.هنر آذربایجان، غرب اروپا، روسیه و شرق در سالن موزه نمایش داده می شود این موزه در سال ۱۹۲۰ تاسیس شد و در حال حاضر در دو ساختمان قدیمی که در پایان قرن نوزدهم ساخته شده اند واقع شده است

موزه ادبیات ملی کشور آذربایجان 

موزه ملی ادبیات آذربایجان، در سال ۱۹۳۹ در ابتدا به عنوان موزه یادبود نظامی که شامل طیف گسترده ای از قطعات و اسناد زندگی و فعالیت های نظامی و همچنین دوره تاریخی زندگی او بود تاسیس شد.موزه برای بازدید عموم مردم در ماه مه ۱۹۴۵ افتتاح شد.مجموعه هایی از موزه در سال ۱۹۴۷ اضافه شده است

موزه تاریخ جمهوری آذربایجان

موزه تاریخ جمهوری آذربایجان، بعنوان موزه اصلی جمهوری در نظر گرفته شده است. عمارت موزه در یکی از ساختمان های زیبا در باکو واقع شده است. تعداد کل اشیای موزه بیش از ۳۰۰.۰۰۰ می باشد این مجموعه بعنوان یک مجموعه سکه شناسی تلقی شده و تاریخ و گردش پول جمهوری آذربایجان را پشتیبانی می کند. مجموعه موزه شامل ابزار سنگ های متعدد و ابسیدین پارینه سنگی، مزولیت اواخر عصر حجر می باشد

دیگر اشیایی که در موزه تاریخ وجود دارد عبارتند از

غنی ترین انواع فرش

ظروف گلی عصر برنز

مجموعه غنی از کاشی

مس نقش برجسته

باکو ، موزه های باکو ، باکو گشت ، موزه های ملی باکو آذربایجان