باکو گشت : مرکز خرید پورت باکو ؛ این مرکز خرید در مرکز شهر در کنار بندر قدیمی باکو و برج تجاری پورت باکو و مجتمع مسکونی باکو رزیدنس قرار گرفته است .این مرکز خرید در ۲ طبقه منفی با پارکینگ های مجهز و تمیز و ۴ طبقه فوقانی بسیار وسیع طراحی شده است که تقریبا تمامی برند های لاگژی در این مجتمع قرار گرفته اند و می توان گفت بهترین مرکز خرید باکو است