باکو گشت

پلیس راه در باکو و آذربایجان 

پلیس راه در کشور آذربایجان بسیار سختگیر و مقید به قوانین راهنمایی و رانندگی است اگر قصد سفر زمینی به آذربایجان را دارید توصیه می شود در مبادی ورودی تمامی مدارک را آماده و بیمه اجباری و تجهیزات ایمنی کامل مثل آتش خاموش کن و جعبه کمک های اولیه همراهتان باشد و در قسمت های به غیر از شیشه عقب اتومبیل جدا از شیشه دودی استفاده نکنید و تمامی قوانین را کاملا به درستی کتاب راهنمایی رعایت کنید چون تکنولوژی موجود در ماشینهای پلیس راه بسیار پیشرفته و راها کاملا تحت نظارت دوربینها هستند از طرفی کمترین جریمه مثل استفاده از تلفن همراه یا نبستن کمربند ایمنی جریمه حداقل ۱۵۰هزار تومانی دارد و در صورت اقدام به خطاهای بیشتر جریمه های بسیار زیاد و ضبط اتومبیل را به همراه دارد پس با داشتن سرعت کم و رعایت حق تقدم مخصوصا در خطوط عابر پیاده که در ایران اهمیت کمتری داده میشود در آذربایجان شما در صورت عدم رعایت جریمهای سنگین را پیشرو دارید