باکو گشت

پدر آذربایجان نوین

قبل از آنکه به شما رهبران کشور آذربایجان را معرفی کنم بد نیست بدانید در تمامی طول تاریخ سیاستمدارانی بودند که نام آنها یاد آور ظلم و ستم و وطن فروشی است یا برخی دیگر که آنقدر کم رنگ و حضور بی حاصل داشته اند که فقط یک نام از آنها باقی مانده است ، اما حیدر علی‌اف فقید شاید او را به جرات یک معجزه و یک خواست الهی برای خلق آذربایجان و یک رهبر و پدر معنوی برای تاریخ کشور میتوان یاد کرد . پدری که در ذهن مردم آذربایجان با وجود کهنسالی وقت خود را صرف ذره ذره خاک و احساس مردم آذربایجان نمود . روحش همواره مشعوف به دعای ابدی این خلق خواهد بود.

یادش گرامی. حیدر علی اف فرزند علیرضا در تاریخ ۱۰ می سال ۱۹۲۳ در نخجوان آذربایجان و در یک خانواده کارگری متولد شد وی در سال ۱۹۳۹ پس از پایان تحصیلات متوسطه در دانشسرای تربیت معلم نخجوان ، وارد رشته معماری دانشگاه صنعت آذربایجان (“آکادمی دولتی نفت آذربایجان” کنونی) شد فارغ‌التحصیل رشته تاریخ دانشگاه دولتی آذربایجان در سال ۱۹۵۷گذراندن تحصیلات عالیه ویژه در شهر لنین گراد  ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۷

پستها وسمتها تا دهه ۹۰

از سال ۱۹۴۱ مسئول بخش اشتغال کمیساریای خلق امور داخلی نخجوان
سال ۱۹۴۴ استخدام در ارگان امنیت دولتی
سال ۱۹۶۴ معاون رییس کمیته دولتی امنیت وابسته به شورای وزیران
سال ۱۹۶۷ ریاست کمیته دولتی امنیت وابسته به شورای وزیران جمهوری 
ارتقا به درجه سرتیپی
سال ۱۹۶۹ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست آذربایجان
سال ۱۹۸۲ عضویت در دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی
سال ۱۹۸۲ معاون اول رییس شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی و یکی از شوروی
۲۰ سال نماینده شورای عالی (مجلس) اتحاد جماهیر شوروی
۵ سال معاونت رئیس شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی

پستها وسمتها از دهه ۹۰

سال ۱۹۹۰ نماینده مردم در مجلس شورای عالی آذربایجان
سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳ ریاست مجلس عالی جمهوری  نخجوان
سال ۱۹۹۲ رئیس حزب آذربایجان نوین در شهر نخجوان
سال ۱۹۹۳ معاونت رییس شورای عالی جمهوری آذربایجان