باکو گشت : مرکز خرید ۲۸ : این مرکز خرید در مرکز شهر در کنار بانک مرکزی آذربایجان یا میللی بانک قرار گرفته است .این مرکز خرید در ۲ طبقه منفی با پارکینگ های مجهز و تمیز و ۵ طبقه فوقانی بسیار وسیع طراحی شده که طبقه چهار آن فود کورت از تمامی برندهای مختلف و طبقه پنجم سینما های مدرن اختصاص یافته است. البته طبقات یک تا سه شامل برندهای پوشاک معروف اما بسیار مناسب در دسترس شما خواهد بود