باکو گشت : در شبهای بهاری باکو که نسیم ملایم صورت شما را نوازش میکند و عطر جوانه گیاهان وگلها و فضای زیبای بلوار یا پارک ملی باکو آغشته به بوی امواج دریای خزر هست ، چای با ککلوتی ( گیاهان کوهی ) و مربای مرغوب گردو میتواند ساعتها شما را در این فضا میخ کوب کند . هزینه چای با مربا و شکلات برای سه نفر بدون محدودیت زمانی ۱۵۰۰۰ تومان یا ۷ منات جای شما خالی