باکو گشت : الهام حیدر اوغلو علی‌اف  (متولد ۲۴ دسامبر ۱۹۶۱، باکو) رئیس جمهور کنونی جمهوری آذربایجان است. وی فرزند حیدر علی‌اف، رئیس جمهور پیشین آذربایجان است و از تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ قدرت را در دست گرفت. علی‌اف دکترای تاریخ دارد و در دانشگاه دولتی مسکو در رشتهٔ روابط بین‌الملل هم تحصیل کرده‌است. او مدتی۰ در انستیتو دولتی روابط بین‌الملل مسکو تدریس می‌کرد.

همسر وی مهربان علیوا بانو اول جمهوری آذربایجان است و سه فرزند به نام‌های لیلا، آرزو و حیدر دارد او علاوه بر آذری به ترکی استانبولی، فرانسوی ، روسی و انگلیسی صحبت می‌کند بعد از آنکه حیدر علی‌اف فقید زیر ساختها را در زمینه های سیاسی و اقتصادی و نیز با وجود بحران اشغال قره باغ آماده کرده بود ،متاسفانه به رحمت خدا رفت و از سال ۲۰۰۴ فرزندش الهام علی اف به خواست شاید اکثریت قاطع مردم به ریاست جمهوری رسید و از سال ۲۰۰۴ تا سال ۲۰۱۶ یعنی ۱۲ سال شما اگر تمامی کشورهای حاشیه آذربایجان را حتی امارت و شیخ نشین ها را که حداقل هریک بیش از ۵۰ سال در کمترین شکل استقلال یافته اند مقایسه کنید میبینید که ۱۲ سال برای اینهمه پیشرفت حداقل ۱۰ ریس جمهور با کار بیست و چهار ساعته میخواهد تا در این مدت آذربایجان از شکل قدیمی و ساده به پیشرفته ترین متمدن ترین پولدارترین و زیباترین کشور حاشیه خزر و قفقاز تبدیل شود . الهام علی‌اف در خانواده ای بزرگ شده که دیگر پول یا تجملات یا منسب سیاسی برایش دغدغه نبوده و فقط فقط ساختن آذربایجان نوین با مردمی متمدن توتم زندگیش بوده و هست البته اینهمه پیشرفت و از خود گذشتگی دشمنان و تنگ نظران زیادی را به دنبال خود خواهد داشت اما همیشه مردان بزرگ دشمنان و بدخواهانی داشته اند تا رنگ و جلوه آنها برای متعالی تر شدن جلای بهتری بگیرد. آذربایجان امروز دیگر درد فقدان حیدرفقید راندارد چون رهرویی در راه وی داشته که به قولی شاگردیست که از استاد خود بسیار فراتر است.