باکو گشت : یکی از بهترین و زیباترین محله های شهر باکو منطقه تارگوویی هست . این منطقه که از یک طرف به شهر قدیمی ایچری شهر که شامل قلعه دختر و شهر قدیمی هست متصل شده و از طرف دیگر به مرکز شهر و بلوار ساحلی متصل میباشد . در محدوده تارگویی رستورانها و فست فودها به شکل بسیار زیبایی در اغلب اوقات روزهای آفتابی و تمام تابستان اقدام به سرویس و پذیرایی در پیاده رو می کنند از طرف دیگر پارکها، بارها و قلیان سراهای متعددی  نیز در این منطقه  وجود دارند