All posts by eminur1610

هیچ تصویر یافت

موزه های باکو

باکو گشت موزه هنر جمهوری آذربایجان  موزه هنر امور خارجه آذربایجان...

By eminur1610
هیچ تصویر یافت

مرکز فرهنگی حیدرعلی اُف

 باکو گشت : مرکز فرهنگی حیدر علی اُف آذربایجان پس از برگزاری مسابق...

By eminur1610
هیچ تصویر یافت

میللی آش

 باکو گشت : غذای محبوب شب های اعیاد سال نو و نوروز در باکو (( میللی آ...

By eminur1610
هیچ تصویر یافت

بازی‌های اروپایی باکو

باکو گشت : بازی‌های اروپایی ۲۰۱۵ به ترکی آذربایجانی از ۱۲ ژوئن تا ...

By eminur1610
هیچ تصویر یافت

شهر قدیمی یا ایچری شهر

باکو گشت :شهر قدیمی باکو ، ایچری شهر یا شهر تاریخی باکو با قدمت چند ...

By eminur1610
هیچ تصویر یافت

مرکز خرید پورت باکو

 باکو گشت : مرکز خرید پورت باکو ؛ این مرکز خرید در مرکز شهر در کنار ...

By eminur1610
هیچ تصویر یافت

مرکز خرید ۲۸

 باکو گشت : مرکز خرید ۲۸ : این مرکز خرید در مرکز شهر در کنار بانک مرک...

By eminur1610
هیچ تصویر یافت

مرکز خرید گنجلیک

باکو گشت : مرکز خرید گنجلیک در منطقه گنجلیک در کنار ایستگاه متروی گ...

By eminur1610