مراکز خرید صدرک ، بینه ، پارک بولوار، پورت باکو، ۲۸ مال ، مترو پارک مال و گنجلیک مال

: توضیحات گشت های خرید تور باکو 

گشت خرید کامل

 بازدید از ۵ مرکز خرید معروف باکو (۲۸ مال، گنجلیک مال، پورت باکو مال، پارک بلوار و مترو پارک) همراه با پذیرایی در رستوران ایرانی ( منو مخصوص و سرویس کامل ) ترانسفر با مینی بوس فول VIP اسپرینتر بنز

 هر میهمان  :  ۳۵ دلار 

گشت خرید عادی

بازدید از ۲ مرکز خرید معروف باکو (۲۸ مال، گنجلیک مال) و ترانسفر با مینی بوس فول VIP اسپرینتر بنز

هر میهمان  :  ۲۵ دلار 

گشت مراکز خرید ویژه

بازدید از بازار های بسیار بزرگ صدرک و بینه در ۲۰ کیلومتری مرکز باکو با مینی بوس فول VIP اسرینتر بنز

هر میهمان  :  ۲۵ دلار 

…….. اعتبار این تور به پایان رسید برای دریافت تور های جدید به صفحه اصلی مراجعه کنید ……..