پلیس راه در باکو و آذربایجان

پلیس راه در باکو و آذربایجان

باکو گشت

پلیس راه در باکو و آذربایجان 

پلیس راه در کشور آذربایجان بسیار سختگیر و مقید به قوانین راهنمایی و رانندگی است اگر قصد سفر زمینی به آذربایجان را دارید توصیه می شود در مبادی ورودی تمامی مدارک را آماده و بیمه اجباری و تجهیزات ایمنی کامل مثل آتش خاموش کن و جعبه کمک های اولیه همراهتان باشد و در قسمت های به غیر از شیشه عقب اتومبیل جدا از شیشه دودی استفاده نکنید و تمامی قوانین را کاملا به درستی کتاب راهنمایی رعایت کنید چون تکنولوژی موجود در ماشینهای پلیس راه بسیار پیشرفته و راها کاملا تحت نظارت دوربینها هستند از طرفی کمترین جریمه مثل استفاده از تلفن همراه یا نبستن کمربند ایمنی جریمه حداقل ۱۵۰هزار تومانی دارد و در صورت اقدام به خطاهای بیشتر جریمه های بسیار زیاد و ضبط اتومبیل را به همراه دارد پس با داشتن سرعت کم و رعایت حق تقدم مخصوصا در خطوط عابر پیاده که در ایران اهمیت کمتری داده میشود در آذربایجان شما در صورت عدم رعایت جریمهای سنگین را پیشرو دارید

No Comments Yet.

Leave a comment